Kategori: Personlig utveckling

december 14, 2020

Vilka fördelar är det med facket?

Vad gör facket och hur påverkar det mig?

Det är både fördelar och nackdelar med att gå med i ett fackförbund men fördelarna kommer du märka att dom väger tyngre än nackdelarna.
Det finns många olika sorters fackförbund och dom flesta riktar sig mot specifika yrkeskategorier så det är viktigt att man väljer ett fackförbund som man tycker stämmer bäst överens med det man arbetar med. Som exempel så kan man välja Handelsanställdas om man arbetar med butiksförsäljning eller ST om man arbetar med statliga uppdrag.

Nackdelar som upplevs.

 • Om man kikar på nackdelarna med facket så kan man börja med att det är en medlemsavgift varje månad. I vissa fackförbund så ingår det försäkringar i medlemskapet så därför kan avgiften kännas hög. Räknar man på det med vad man får för slags försäkringar så kan det ibland inte vara så dyrt som man tror eftersom försäkringarna brukar vara rätt förmånliga.
 • Dom olika fackförbunden har olika politiska åsikter och där kan man som medlem ha invändningar mot det även om facket inte är bundet till något speciellt parti.
 • Många känner att dom inte få ut tillräckligt mycket motsvarande vad man betalar i medlemsavgifter och känner sig säkra på sina arbetsplatser. Styrkan som en gång har varit med ett fackförbund upplever att det inte finns längre.

Fördelarna med ett Fackförbund.

 • Trygghet i sin anställning med vetskapen om att man har ett fackförbund bakom sig. Konflikt med arbetsgivare kan hända och då får man hjälp med både rådgivning och representation.
  Oavsett om det handlar om arbetsskador eller särbehandling så har man uppbackning.
 • Facket ser även över kollektivavtalen regelbundet, vilka reglerar rättigheter, löner och förhandlar fram bättre arbetsvillkor.
 • Kostnadsfri juridiskt stöd i arbetsrelaterade mål där man kan få allt från rådgivning till representation.
 • Inkomstförsäkringar ingår där man kan få ut en större delen av lönen om man skulle bli arbetslös. Även stöd i att söka arbete och hur man skriver CV samt hur man går på intervjuer.
  Inkomstförsäkringen har samma regler oavsett vilket fackförbund man väljer, St a-kassa fungerar exakt likadant som Handels a-kassa.
 • Rabatter på försäkringar och i dom flesta fallen ingår det vissa försäkringar helt i sitt medlemskap. Även rabatter på medlemslån, tjänster och produkter som förhandlats fram av facket

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är den största anledningen till att gå med i ett fackförbund och det förhandlas fram tillsammans med arbetsgivare. Allt regleras i avtalet som rör en anställd och det kan vara rätt mycket som försäkringar, sjuklön, arbetstider, föräldralön, löneökningar, övertidslön, semester, pension och ännu mera detaljer som är viktiga i sin helhet.

En sjuklön kan skilja sig kraftigt mellan företag inom samma branscher för dom som har kollektivavtal och dom som inte har det.
Kollektivavtalet innebär en ekonomisk trygghet så man slipper oroa sig över ekonomin. Löneförhandlar man på sitt arbete själv så kan facket stödja denna processen och se till så att det går rätt till.

Det finns lokala avtal på vissa arbetsplatser där man som medlem har möjlighet att ha inflytande och kunna driva frågor som är viktiga och som man brinner för. Styrkan i avtalet beror på hur stort och hur många medlemmar facket har så därför är det viktigt att förutom fråga vad facket kan göra för dig även prata om vad du kan göra för facket.

Man kan ha arbetsplatsträffar och engagera sig samt företräda sina arbetskamraters intressen och göra skillnad, en lokal fackklubb på en arbetsplats har stora möjligheter att påverka och förhandla med arbetsgivare i många frågor.

Så oavsett vilket fackförbund man än väljer så kan man känna sig trygg i sitt arbete och se gemenskapen i fackförbundet som en resurs och en trygghet inom alla aspekter.…