december 16, 2020

Minska ditt klimatavtryck med en egen tvätthall – snart måste väl staten börja se över CO2 besparingarna

Av admin

Klimatpåverkan handlar om att man ska sluta släppa ut koldioxid som långsamt värmer upp vår atmosfär.
Idag är vår klimatpåverkan uppe över 9 ton koldioxid per person och år i Sverige som är mycket högre än genomsnittet i resten av världen.

Parisavtalet innebär att man vill hålla medeltemperaturen globalt under 1,5 grader och räknar man ut vad utsläppen bör ligga på så är det max ett ton koldioxid per person år 2050
Företag tar idag allt större ansvar och att bygga tvätthall är ett stort steg i rätt riktning.

En egen tvätthall innebär inte bara bra för miljön utan man gör även besparingar av tid och utgifter.
Man har bättre kontroll över vilka utsläpp företaget gör genom att återvinna vattnet och använda sig av separatorer som skiljer olja och kemikalier från avloppsvattnet.

Allmänna tvätthallar är bra men inte tillräckligt bra som egna eftersom där blandar man rengöringsmedlet i vattenstrålen, och som alla vet så rinner inte allt vatten ner i avloppet utan även utanför. Det innebär alltså att vägsalter, oljor och kemikalier kommer ut i naturen. Rengöringsmedlet förångas till dimma när det träffar bilen och hänger kvar i luften så vinden kan ta med det där det inte ska vara samtidigt som vi andas in dessa kemikalier som kallas aerosoler.

Egen tvätthall använder rengöringsmedel i skumform och varmvatten i större utsträckning. Medel i skumform kräver mindre resurser och rengör faktiskt bättre än sina flytande motparter.
Gör en smart investering i ditt företag och rädda världen.

Som privatperson så kan man med vara en viktig faktor för dom globala utsläppen, här har man ett egenansvar att bara anlita tjänster av företag som bryr sig om miljön och sluta köpa produkter och varor som transporterats från andra sida världen.

Varje påse man undviker att köpa bidrar till att färre blir sålt och i sin tur färre påsar blir beställda av fabriker.